Firma Lukaservice provádí kontrolní testování postřikovačů – funkční způsobilost mechanizačního prostředku pro polní plodiny podle § 66 a 67 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, v platném znění.

Dále provádíme kontrolní testování trysek a manometrů na testační stolici.

TestováníTestování